Novice

4. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA

INTECH-LES je 9. marca sodeloval na 4. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja.

Več

5. Razvojna konferenca INTECH-LES

21. in 22. maja 2015 bo v Lipici potekala že 5. razvojna konferenca razvojnega centra INTECH-LES d.o.o.

Več

Skupni predstavitveni dogodek Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

21. maj 2014 se je INTECH-LES udeležil skupnega predstavitvenega dogodka Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki je potekal ob slavnostnem odprtju prostorov RC IKT iz Kranja.

Več

RC interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva

Operacijo Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Glavna dejavnost Razvojnega centra INTECH-LES, d.o.o., je zlasti iskanje novih izzivov na produktnem, tehnološkem in organizacijskem področju razvoja in raziskovanja s področja lesnopredelovalne industrije in povezanih industrij. Poleg tega pa bo INTECH-LES nudil tudi podporo proizvodnji, opravljal dejavnost holdinga kot lastnika potencialnih spin-off podjetij ter izobraževalno dejavnost.

Razvojni center bo pri svojem delovanju zagotavljal podporo pri razvoju različnih izdelkov in storitev, tehnologij in podpornih rešitev. Razvojni center bo predvsem za manjša podjetja iz panoge deloval kot podporna organizacija za uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev kot so CAE (computer aided engineering) uvajanje robotike, mehatronike, uporabe sodobnih materialov, svetovanje pri uvajanju enovitih IT rešitev in povezljivosti.

Ocenjena vrednost projekta znaša 42.238.350,00 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 prispeva 17.231.536,00 EUR.

Konzorcij razvojnih partnerjev Brest-Pohištvo d.o.o., Cerknica, Javor Pivka d.d., Pivka, Elgoline d.o.o., Podskrajnik, Kolektor Liv d.o.o., Postojna, Svea d.d., Zagorje, TKC d.o.o., Ljubljana, Fragmat d.o.o., Sodražica, Kovinoplastika Lož d.d., Lož, VVap d.o.o., Ribnica, CBD d.o.o., Celje, ILTRA d.o.o., Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Ljubljana, Zavod Grč Vrh, Ljubljana, in Zavod Enthasis so ustanovile INTECH-LES d.o.o. z namenom združevanja znanja za razvoj. Družba se ukvarja z razvojem novih materialov, izdelkov, storitev, tehnologij in uvajanjem novih tehnologij v podjetjih. Projekt podpirajo UL Biotehniška Fakulteta, UL Fakulteta za strojništvo in RRA NKR.

Operacija se je pričela izvajati 1. 4. 2011 in se bo zaključila 31. 12. 2014.

Za več informacij o operaciji se lahko obrnete na dr. Roberta Ivančiča (tel: +386  (0)41 310 045, e-pošta: robert.ivancic@intechles.si).


DOBRODOŠLI

Dobrodošli na spletni strani razvojnega centra INTECH-LES.

    


     

     

     

     

     

     

            

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

Unec 21, 1381 Rakek

Slovenija

tel: +386 (0)1 810 73 13

e-pošta: info@intechles.si

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«