Novice

4. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA

INTECH-LES je 9. marca sodeloval na 4. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja.

Več

5. Razvojna konferenca INTECH-LES

21. in 22. maja 2015 bo v Lipici potekala že 5. razvojna konferenca razvojnega centra INTECH-LES d.o.o.

Več

Skupni predstavitveni dogodek Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

21. maj 2014 se je INTECH-LES udeležil skupnega predstavitvenega dogodka Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki je potekal ob slavnostnem odprtju prostorov RC IKT iz Kranja.

Več

Izvajanje izboljšanja poslovnih procesov podjetja INTEC-LES d.o.o.

Podjetje INTECH-LES, d.o.o.  je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni namen in cilj izboljšanja poslovnih procesov v podjetju Intech-les bo izboljšanje konkurenčnosti podjetja in vzpostavitev nenehnega izboljševanja in obvladovanja poslovnih procesov.

Izboljšanje konkurenčnosti podjetja Intech-les bo usmerjeno na štiri ključe izboljšave:

1. Učinkovitosti obvladovanja stroškov.

2. Višja raven zagotavljanja kakovosti razvoja proizvodnih tehnoloških rešitev.

3. Uvajanje procesa stalnega napredka na vseh poslovnih funkcijah podjetja.

4. Učinkovito upravljanje s kadri podjetja.

 

Pomemben rezultat projekta bo tudi prenos metodologije »stalnega napredka« na zaposlene v podjetju.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

                     

   

   

 

 


DOBRODOŠLI

Dobrodošli na spletni strani razvojnega centra INTECH-LES.

    


     

     

     

     

     

     

            

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

Unec 21, 1381 Rakek

Slovenija

tel: +386 (0)1 810 73 13

e-pošta: info@intechles.si

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«