Novice

4. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA

INTECH-LES je 9. marca sodeloval na 4. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja.

Več

5. Razvojna konferenca INTECH-LES

21. in 22. maja 2015 bo v Lipici potekala že 5. razvojna konferenca razvojnega centra INTECH-LES d.o.o.

Več

Skupni predstavitveni dogodek Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

21. maj 2014 se je INTECH-LES udeležil skupnega predstavitvenega dogodka Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki je potekal ob slavnostnem odprtju prostorov RC IKT iz Kranja.

Več

Vizija in poslanstvo

Vizija

Z razvojem kompleksnih izdelkov, okolju prijaznih materialov in tehnologij ustvarjamo prihodnost.


Z vzpostavitvijo sodelovanja med podjetji in izkoriščanjem sinergij bomo

  • zmanjševali stroške razvoja, 
  • krepili raziskovalno kapaciteto in 
  • vzpostavljali strukturo, ki bo odražala najvišji nivo poslovne in tehnične odličnosti v Sloveniji. 

Z upoštevanjem družbenega okolja, iz katerega izhaja in na katerega bo s svojim delovanjem INTECH-LES, d.o.o., tudi vplival, pa se bo INTECH-LES, d.o.o., zavezal k družbeno odgovornemu poslovanju in širjenju uspešnih poslovnih praks tudi na druga področja.

 

Poslanstvo

Z razvojem novih sodobnih izdelkov na bazi naravnih materialov in inovativnih tehnologij povečujemo blaginjo družbe.

 

 


DOBRODOŠLI

Dobrodošli na spletni strani razvojnega centra INTECH-LES.

    


     

     

     

     

     

     

            

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

Unec 21, 1381 Rakek

Slovenija

tel: +386 (0)1 810 73 13

e-pošta: info@intechles.si

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«