Novice

4. RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA

INTECH-LES je 9. marca sodeloval na 4. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja.

Več

5. Razvojna konferenca INTECH-LES

21. in 22. maja 2015 bo v Lipici potekala že 5. razvojna konferenca razvojnega centra INTECH-LES d.o.o.

Več

Skupni predstavitveni dogodek Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

21. maj 2014 se je INTECH-LES udeležil skupnega predstavitvenega dogodka Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki je potekal ob slavnostnem odprtju prostorov RC IKT iz Kranja.

Več

LASER-VAR

Naziv operacije: »Razvoj robotizirane tehnologije dvostopenjskega laserskega varjenja tankostenske nerjavne pločevine z vidnimi vari – LASER-VAR«
 
Opis operacije:
 
V okviru projekta LASER-VAR v podjetju Intech-les razvijamo globalno prebojno tehnologijo dvostopenjskega laserskega varjenja tankostenske nerjavne pločevine z vidnimi vari, kar bo odprlo nove dimenzije uporabe laserskega varjenja v industrijah, kjer to do sedaj ni bilo mogoče. Izvajali bomo aktivnosti implementacije laserskega varjenja v postopek izdelave tankostenske pločevine pri specifikah gospodinjske tehnike, s tem pa bomo izboljšali kakovost proizvoda, skrajšali proizvodni čas ter zmanjšali proizvodne stroške. Projekt se je začel 15. 6. 2017 in bo trajal predvidoma 18 mesecev.
 
Na projektu smo predvideli 3 glavne cilje/rezultate, katerih realizacija je načrtovana ob zaključku projekta:
Cilj 1: Priprava primernega zvarnega mesta in izvedba kvalitetnega, vodotesnega vara za tankostensko nerjavno pločevino za gospodinjsko tehniko z laserjem. Cilj 2: Poliranje vara oziroma izdelava radiusa z isto lasersko napravo. Cilj 3: Avtomatizacija in robotizacija procesa. 
 
Namen projekta je implementiranje laserskega varjenja v postopek izdelave tankostenske pločevine pri specifikah gospodinjske tehnike in izboljšanje kakovosti proizvoda, skrajšanje proizvodnega časa ter zmanjšanje proizvodnih stroškov.  
 
Javni razpis delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.


DOBRODOŠLI

Dobrodošli na spletni strani razvojnega centra INTECH-LES.

    


     

     

     

     

     

     

            

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

Unec 21, 1381 Rakek

Slovenija

tel: +386 (0)1 810 73 13

e-pošta: info@intechles.si

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«