VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

 

INTECH-LES je gospodarski partner projekta »Vrtec+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji«. Vrtec + je znanstveno raziskovalni projekt v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  Sofinanciranje projekta je bilo odobreno v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Ministrstva za izobraževanje znanost in šport Republike Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Nosilec projekta je Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (www.fgpa.um.si).

 

Temeljni Cilj raziskovalnega projekta VRTEC+  je usmerjen v razvoj modelov za prenovo stavb predšolske vzgoje v Sloveniji. Poleg tega ima projekt s svojimi rezultati bistven namen, da preventivno prepreči negativne posledice neprimernih posegov ob prenovi ali vzdrževanju vrtcev, predvsem v aspektu izboljšanja energetske učinkovitosti in kvalitete bivalnega ugodja. Rezultati bodo potencialno uporabni kot strokovna podlaga pri načrtovanju projektov prenov in tudi drugih posegov v stavbah za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok.

 

Projekt bo zajel teoretične analize stavb predšolske vzgoje v Sloveniji in teoretične ter eksperimentalne analize parametrov kakovosti notranjega okolja, ki vplivajo na bivalno ugodje, delovno učinkovitost in zdravje uporabnikov. Zajeta bo tudi energijska analiza stavb predšolske vzgoje v Sloveniji in kot glavni cilj projekta razvoj modelov energetske prenove.