PROJEKTI

PROJEKTI

Podjetje INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. je aktivno pri sodelovanju v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih v okviru EU Okvirnih programov, Eco-innovation in drugih EU horizontalnih in drugih programih. Vsebinsko projekti zajemajo razvoj novih proizvodov in storitev, razvoj novih tehnologij in razvoj podpornih rešitev.